top of page

PRIVACY BELEID

De Spreekkamer (VZW)  

Ondernemingsnummer   BE 0825.774.955

Adres   Broekstraat(BOR) 57     2880 Bornem

VZWdespreekkamer@gmail.com

 

Deze website werkt met een registratieformulier.

Hij is bedoeld voor docenten Woordkunst- Drama in het DKO. Daarom vragen we waar je werkzaam bent of wat je connectie is met het domein Woordkunst- Drama in het DKO.

Het opgegeven e-mail adres wordt gebruikt om je, na betaling van 12 euro een uitnodiging te versturen voor je lidmaatschap. 

Je e-mail adres zal ook gebruikt worden om je info te bezorgen over activiteiten van de VZW, tenzij je aangeeft dat je deze info niet wenst te ontvangen.

 

De gegevens zijn enkel toegankelijk voor de bestuursleden van de VZW die vermeld staan op Home pagina. Ze worden bewaard zolang het lidmaatschap duurt en ze worden niet gedeeld met andere organisaties.

 

Wanneer leden zich wensen te beroepen op recht van inzage, recht op rechtzetting, recht om te worden vergeten, recht om klacht in te dienen, recht om toestemming in te trekken, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbarheid, recht om de automatische profilering uit te schakelen, kunnen zij contact opnemen met de VZW via het vermelde e-mail adres.

bottom of page